Gemeente Rotterdam

Beleidsadviseur Concern Informatiebeveiliging - Rotterdam

Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature

Plaatsingsdatum 19-07-2018 Functiecategorie Politiek / Beleid
Standplaats Rotterdam Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 36 Salaris Maximaal € 5.984,-
Beleidsadviseur Concern Informatiebeveiliging

180000FK


Functiegebied: Automatisering / Informatisering
Organisatie: Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning
Aantal uren per week : 36
Werk- en denkniveau: WO

Publicatiedatum: 18 jul 2018
Te reageren vóór: 15 aug 2018

Unieke, concernbrede adviesfunctie met veel mogelijkheden tot groei!

De functie
Het belang van informatie bij de gemeente Rotterdam neemt sterk toe. Door de technologische ontwikkelingen die bijna onbegrensde mogelijkheden biedt en door de toenemende wettelijke bepalingen en beleidsmaatregelen over veilig en zorgvuldig werken met informatie neemt ook de complexiteit toe.
De gemeente Rotterdam conformeert zich aan de geldende wet en regelgeving zodat alle medewerkers van de gemeente Rotterdam in staat worden gesteld zo veilig en zorgvuldig mogelijk met informatie te werken.
In het concernbrede programma ‘de Digitaliseringsagenda’ zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren vanuit een integraal en innovatief perspectief vastgelegd.
In deze agenda is ook aandacht ingeruimd voor de onderwerpen informatiesecurity, privacy en bewustwording. Vanuit het belang van de burger, van het bestuur en de continuïteit van de organisatie moet de basis hiervan op orde blijven en komende ontwikkelingen hun plaats in de organisatie krijgen. Dit is een continu proces waaraan vanuit het security domein hard wordt gewerkt. Versterking van dit domein met beleid- en inhoudelijk en adviesfuncties is noodzakelijk.
In dat kader zoekt de gemeente Rotterdam structurele versterking op deze centraal gepositioneerde functie.Je adviseert en ondersteunt de CISO beleidsmatig en inhoudelijk op onderwerpen die behoren tot zijn taak en werkpakket, volgt ontwikkelingen op het gebied van informatiesecurity en adviseert over de gevolgen voor het te voeren beleid. Je formuleert en onderhoudt dit beleid en toetst het periodiek op actualiteit en geeft mede invulling aan het begrip Informationsecurity by Design. Je stimuleert het beveiligingsbewustzijn onder de medewerkers door het opstellen van een communicatiekalender, het begeleiden van het awareness-programma en voorlichting- en opleidingscampagnes. Je voert in opdracht van de CISO controles en impactanalyses uit op de effectiviteit van het gevoerde beleid, rapporteert hierover en doet waar nodig voorstellen tot verbetering. Je vertegenwoordigt de CISO op zijn verzoek in interne en externe gremia en bent secretaris van het Informatiesecurity en Privacy-overleg (IB/P). Je bent adviserend lid van de securityboard en van de vakgroep Informatiesecurity, ook neem je actief deel aan afdelingsoverleggen.

Vraag en aanbod

De functie heeft tot doel vanuit de concernoptiek op beleids- en inhoudelijk niveau te adviseren aan de Concern Information Security Officer (CISO) en hieruit voortvloeiende werkzaamheden te verrichten. De adviseur maakt deel uit van het netwerk van collega’s (Decentrale Informatiesecurity Officers, Privacy Officers, Strategisch Informatie Adviseurs Securitymanagers, Architecten, Projecten en Programma’s) die of centraal bij het concern of decentraal bij clusters werkzaam of in uitvoering zijn.

Het gaat om een unieke adviesfunctie met veel mogelijkheden tot groei.
De adviseur maakt deel uit van de afdeling Strategie en Ondersteuning (S&O) van de directie Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek en Business Intelligence (IIFO) en wordt aangestuurd door het afdelingshoofd. In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met de CISO.

Je hebt een relevante, afgeronde HBO/WO-opleiding en een leergang Informatiebeveiliging gevolgd of bent bereid dit te gaan doen. Je bent in staat om zowel op strategisch beleidsniveau als op organisatieniveau duidelijk te adviseren en te communiceren. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van bestuurskunde en/of informatica en op het gebied van informatiebeveiliging en risicoanalyse methoden (RIA’s). Je hebt kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), de Basisline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de ISO 27001/27002 normen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gemeentelijk beleid en specifieke regelingen en maatregelen ten aanzien van informatiesecurity. Ook heb je kennis van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de inrichting van de informatie securityorganisatie. Daarnaast heb je voldoende algemene kennis van IT-beveiligingstechnieken-vraagstukken om met specialisten te kunnen afstemmen over beveiligingsmaatregelen die het meest effectief zijn voor de organisatie. Tenslotte is ervaring met projectmatig werken en projectmanagement, bij voorkeur binnen een grote ambtelijke of publieke organisatie, gewenst.

Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 5.984,- (schaal 13) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Omschrijving afdeling
De afdeling Strategie en Ondersteuning is onderdeel van de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek) van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning van de gemeente Rotterdam. De afdeling houdt zich bezig met beleidsontwikkeling en strategische advisering op de onderwerpen informatiegestuurd werken, de Digitaliseringsagenda, architectuur, innovatie, informatiesecurity, maar ook portfoliomanagement, concernhuisvesting en strategische ondersteuning van de directie.

Over de organisatie
Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt.

Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers?

Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Rotterdam.
Make it happen

Beschrijving Cluster
Jouw werkgebied voor deze vacature is het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO). De BCO noemen we ook wel de spil van de gemeentelijke organisatie. De medewerkers van dit cluster zorgen ervoor dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen. Het is de schakel tussen de Rotterdammers, het stadsbestuur en de veertien gebieden. De BCO verzorgt ook de bedrijfsvoering voor alle clusters. De afdelingen inkoop, communicatie, ICT, facilitaire zaken, juridische zaken, HR, onderzoek en financiën zorgen ervoor dat de clusters zich volledig kunnen richten op hun eigen taken.
Bij de gemeente Rotterdam staat centraal dat je je als medewerker kunt ontwikkelen. Dat stimuleren we ook. Want hoe beter jij je werk kunt doen, hoe beter het resultaat voor onze stad.

Contactgegevens
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen en je sollicitatie richten aan Anton van der Craats, Afdelingshoofd, tel. 010-2672086. Voor meer specifieke vragen kun je tijdens zijn vakantie terecht bij Joab de Lang, CISO, tel. 06-20340135.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Lizzy Noordberg, Recruiter, te bereiken via tel. 06-14121254.
Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

NB Herplaatsingskandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur boven een externe kandidaat.

Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Politiek / Beleid
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Anton van der Craats
Telefoon 010-2672086

Vestigingsplaats

Solliciteer